Datamodel
View: NyBBR_ByggesagView
Version:
Byggesager NyBBR
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Byggesag_id uniqueidentifier 16
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T
BYGGESAG_DATO datetime 8 Sagsdato fra CS
BYGGESAG_LITRA char 1 Litra fra CS
SagsNr varchar 32 Sagsnummer
BYGGETILL_DATO datetime 8 Byggetilladelsesdato
ForvPaabegyndDato datetime 8 Forventet påbegyndt dato
PAABEGYND_DATO datetime 8 Påbegyndelsesdato
IBRUG_TILLAD_DATO datetime 8 Ibrugtagnings tilledelsesdato
DELVIS_IBRUG_DATO datetime 8 Seneste delvise ibrugtagnings tilladelses dato
Henlaeggelse datetime 8 Henlæggelsesdato
BYG_ARL_FAERDIG int 4 Ikke ajourført bygningsareal
ForvFuldforetDato datetime 8 Forventet fuldført dato
FULDFOERT_DATO datetime 8 Dato for fuldført byggeri
BYGGESAG_KODE tinyint 1 Byggesagskode
BYGGESAG_KODE_T varchar 254
ANMELDELSE_DATO datetime 8 Anmeldelse af byggearbejdet
AnmeldAfNedrDato datetime 8 Dato for udstedelse af nedrivningstilladelses
NEDRIVNING_DATO datetime 8 Dato for gennemført nedrivning
BYG_ARL_FORE_FAER int 4 Foreløbig færdiggjort bygareal
LEJL_ANT_FORE_FAER int 4 Antal foreløbig færdiggjorte lejligheder
VAER_ANT_FORE_FAER int 4 Foreløbig færdiggjort antal vær.
BygherreForhold tinyint 1 Byggesags bygherreforhold
BygherreForhold_T varchar 254
AnsoegningModt datetime 8 Byggesags ansøgning modtaget
FyldestgoerendeAnsModt datetime 8 Dato for fyldestgørende ansøgning
NaboOrientering datetime 8 Dato for naboorientering
FaerdigBehNaboOrient datetime 8 Dato for færdigbehandling af naboorientering
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO40900T Byggesag
CO40900T_Grund
NyBBR_KoderView Kodeview i NyBBR