Datamodel
View: NyBBR_BygningGeoView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T
Bygning_id char 36 Bygnings identifikation CO40100T
Crud_id float 8
Grund_id char 36 Identificerer grund CO40000T
Byggesag_id char 36
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn char 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
BYG_NR smallint 2 Bygningsnummer
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN char 40 Vejnavn langt
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A
HusNr char 4 Husnummer uden foranstillede '0'
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn char 20 Postdistrikt
SupBynavn char 50
eRef char 36 Reserveret til Ejendomsreference
Landsejerlavkode int 4
Landsejerlavkode_T char 40
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen
KomEjerlavKode_T char 16
MatrNr char 10
Matr_art_kode smallint 2
Matr_art_kode_T char 44
Delnr char 3
Opdelingsnr char 3
BYG_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode bygning
BYG_ANVEND_KODE_T char 172
AnvKonvKilde smallint 2 Anvendelseskildekode
AnvKonvKilde_T char 1
ETAGER_ANT smallint 2 Antal etager
ETAGER_AFVIG_KODE smallint 2 Afvigende etager
ETAGER_AFVIG_KODE_T char 37
ObjStatus smallint 2 Objektstatus
ObjStatus_T char 18
BygSkadeForsikSelskab char 2 Byggeskadeforsikringsselskab
BygSkadeForsikSelskab_T char 41
BygSkadeForsikSelskabDato datetime 8 Dato for byggeskadeforsikring
BygSkadeOmfatFors char 2 Bygning som er omfattet af forsikring
BygSkadeomfatfors_T char 50
Carport_Princip char 1 Beregningsprincip for areal af carport
Carport_Princip_T char 49
BevarVaerdig char 1 Bevaringsværdighed
FREDNING_KODE char 1 Fredningsforhold
FREDNING_KODE_T char 80
Klassifikation smallint 2 Klassifikation
Klassifikation_T char 1
MIDL_OPRET_KODE smallint 2 Midlertidig oprettelse
MIDL_OPRET_KODE_T char 49
UdloebDatoMidl datetime 8 Udløbsdato for midlertidig bygning
SikKlas smallint 2 Sikkerhedsklassifikation
SikKlas_T char 61
StormRaadPaalaeg smallint 2 Stormrådpålæg
StormRaadPaalaeg_T char 44
StormRaadPaalaegDato datetime 8 Dato for stormrådpålæg
AntLejMKoekken int 4 Antal lejligheder med køkken
AntLejUKoekken int 4 Antal lejligheder uden køkken
OPFOERELSE_AAR smallint 2 Opførselsår
OMBYG_AAR smallint 2 Årstal for seneste om/tilbygning
SIKRINGSRUM_ANT smallint 2 Antal sikringsrumpladser
BYG_ARL_SAML int 4 Samlet bygningsareal
BYG_BOLIG_ARL_SAML int 4 Samlet boligareal
ERHV_ARL_SAML int 4 Samlet erhvervsareal byg ialt
BYG_BEBYG_ARL int 4 Areal til bebyggelse
GARAGE_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget garage
CARPORT_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget carport
UDHUS_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget udhus
UDESTUE_ARL int 4 Areal af udestue el. lignende
LukOverdaekAreal int 4 Areal for lukkede overdækninger
AFFALDSRUM_ARL int 4 Areal affaldsrum i terrænniveau
ANDET_ARL int 4 Areal ikke bolig ikke erhverv
OverdaekAreal int 4 Areal af overdækkede konstruktioner
AabenOverdaekAreal int 4 Areal af åben overdækning
AdgangsAreal int 4 Adgangs areal
KILDE_ARL_KODE smallint 2 Kode for kilde til areal
KILDE_ARL_KODE_T char 45
YDERVAEG_KODE char 2 Ydervægsmateriale
YDERVAEG_KODE_T char 58
TAG_KODE char 2 Tagdækningsmateriale
TAG_KODE_T char 58
SuppYderVaegMat char 2 Supplerende matriale til ydervæg
SuppYderVaegMat_T char 58
SuppTagDaekMat char 2 Supplerende tagdækningsmatriale
SuppTagDaekMat_T char 58
AsbestMateriale char 1 Asbestholdig materiale
AsbestMateriale_T char 47
KILDE_MATR_KODE char 1 Kode for kilde til bygningsmateriale
KILDE_MATR_KODE_T char 45
BYG_AFLOEB_KODE char 3 Afløbsforhold
BYG_AFLOEB_KODE_T char 78
BYG_AFLOEB_TILL char 3 Afløbsforholds tilladelse
BYG_AFLOEB_TILL_T char 63
BYG_VANDFORSY_KODE smallint 2 Vandforsyning
BYG_VANDFORSY_KODE_T char 60
OPVARMNING_KODE char 1 Opvarmningsmiddel
OPVARMNING_KODE_T char 46
VARME_SUPPL_KODE char 2 Supplerende varmeinstallation
VARME_SUPPL_KODE_T char 43
VARMEINSTAL_KODE char 2 Varmeinstallation
VARMEINSTAL_KODE_T char 59
FOT_id int 4 Identificerer FOT
UdlejForhold1 char 1 Udlejningsforhold
UdlejForhold1_T char 1
HusLeje int 4 Årlig husleje i kr.
HuslejeOplysDato datetime 8 Dato for oplysning af husleje
KomFelt1 char 3 Kommunalt felt
KomFelt2 char 3 Kommunalt felt
KomFelt3 char 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr char 23 Journalnummer
ESDH_Ref char 24 ESDH Reference
SagsType char 1 Sagstype
SagsType_T char 58
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato
NyByg smallint 2 Nybyggeri
AdgAdr_id char 36 Adresse id der identificere Adresse CO42000T
BygStam_id char 36
KoorNord_BygPkt decimal 9
KoorOest_BygPkt decimal 9
KoorSystem smallint 2 Koordinatsystem
KoorSystem_T char 1
PktRevDato datetime 8 Revisionsdato
TxtRetn decimal 9 Retning
TxtPlacer char 1 Placering
BygPktKilde smallint 2 GeometriKilde
BygPktKilde_T char 1
BygPktNoejagtigKls char 2 Geometrinøjagtighedsklasse
BygPktNoejagtigKls_T char 2
DDKNcelle100m char 15 DDKN celle 100 m
DDKNcelle1km char 15 DDKN celle 1 km
DDKNcelle10km char 15 DDKN celle 10 km
Geokodningskvalitet varchar 100
KoorNord float 8 NorthingKoordinat
KoorOest float 8 OestKoordinat
Lat float 8
Long float 8
Geometri hierarchyid -1
Geometri geometry -1
Geometri geography -1
LifaSystemID int 4

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_BygningGeo