Datamodel
View: NyBBR_BygningView
Version:
Bygninger i NyBBR
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T
Crud_id bigint 8
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T
Byggesag_id uniqueidentifier 16
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn varchar 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr varchar 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
BYG_NR smallint 2 Bygningsnummer
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt
SupBynavn varchar 50
eRef uniqueidentifier 16 Reserveret til Ejendomsreference
Landsejerlavkode int 4
Landsejerlavkode_T varchar 40
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen
KomEjerlavKode_T varchar 16
MatrNr varchar 10
Matr_art_kode smallint 2
Matr_art_kode_T varchar 68
Delnr varchar 3
Opdelingsnr varchar 3
BYG_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode bygning
BYG_ANVEND_KODE_T varchar 254
AnvKonvKilde smallint 2 Anvendelseskildekode
AnvKonvKilde_T varchar 254
ETAGER_ANT smallint 2 Antal etager
ETAGER_AFVIG_KODE tinyint 1 Afvigende etager
ETAGER_AFVIG_KODE_T varchar 254
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
ObjStatus_T varchar 254
BygSkadeForsikSelskab char 2 Byggeskadeforsikringsselskab
BygSkadeForsikSelskab_T varchar 254
BygSkadeForsikSelskabDato datetime 8 Dato for byggeskadeforsikring
BygSkadeOmfatFors varchar 2 Bygning som er omfattet af forsikring
BygSkadeomfatfors_T varchar 254
Carport_Princip char 1 Beregningsprincip for areal af carport
Carport_Princip_T varchar 254
BevarVaerdig varchar 200 Bevaringsværdighed
FREDNING_KODE char 1 Fredningsforhold
FREDNING_KODE_T varchar 254
Klassifikation smallint 2 Klassifikation
Klassifikation_T varchar 254
MIDL_OPRET_KODE tinyint 1 Midlertidig oprettelse
MIDL_OPRET_KODE_T varchar 254
UdloebDatoMidl datetime 8 Udløbsdato for midlertidig bygning
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation
SikKlas_T varchar 254
StormRaadPaalaeg tinyint 1 Stormrådpålæg
StormRaadPaalaeg_T varchar 254
StormRaadPaalaegDato datetime 8 Dato for stormrådpålæg
AntLejMKoekken int 4 Antal lejligheder med køkken
AntLejUKoekken int 4 Antal lejligheder uden køkken
OPFOERELSE_AAR smallint 2 Opførselsår
OMBYG_AAR smallint 2 Årstal for seneste om/tilbygning
SIKRINGSRUM_ANT smallint 2 Antal sikringsrumpladser
BYG_ARL_SAML int 4 Samlet bygningsareal
BYG_BOLIG_ARL_SAML int 4 Samlet boligareal
ERHV_ARL_SAML int 4 Samlet erhvervsareal byg ialt
BYG_BEBYG_ARL int 4 Areal til bebyggelse
GARAGE_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget garage
CARPORT_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget carport
UDHUS_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget udhus
UDESTUE_ARL int 4 Areal af udestue el. lignende
LukOverdaekAreal int 4 Areal for lukkede overdækninger
AFFALDSRUM_ARL int 4 Areal affaldsrum i terrænniveau
ANDET_ARL int 4 Areal ikke bolig ikke erhverv
OverdaekAreal int 4 Areal af overdækkede konstruktioner
AabenOverdaekAreal int 4 Areal af åben overdækning
AdgangsAreal int 4 Adgangs areal
KILDE_ARL_KODE tinyint 1 Kode for kilde til areal
KILDE_ARL_KODE_T varchar 254
YDERVAEG_KODE varchar 2 Ydervægsmateriale
YDERVAEG_KODE_T varchar 254
TAG_KODE varchar 2 Tagdækningsmateriale
TAG_KODE_T varchar 254
SuppYderVaegMat varchar 2 Supplerende matriale til ydervæg
SuppYderVaegMat_T varchar 254
SuppTagDaekMat varchar 2 Supplerende tagdækningsmatriale
SuppTagDaekMat_T varchar 254
AsbestMateriale char 1 Asbestholdig materiale
AsbestMateriale_T varchar 254
KILDE_MATR_KODE char 1 Kode for kilde til bygningsmateriale
KILDE_MATR_KODE_T varchar 254
BYG_AFLOEB_KODE varchar 3 Afløbsforhold
BYG_AFLOEB_KODE_T varchar 254
BYG_AFLOEB_TILL varchar 3 Afløbsforholds tilladelse
BYG_AFLOEB_TILL_T varchar 254
BYG_VANDFORSY_KODE tinyint 1 Vandforsyning
BYG_VANDFORSY_KODE_T varchar 254
OPVARMNING_KODE char 1 Opvarmningsmiddel
OPVARMNING_KODE_T varchar 254
VARME_SUPPL_KODE varchar 2 Supplerende varmeinstallation
VARME_SUPPL_KODE_T varchar 254
VARMEINSTAL_KODE varchar 2 Varmeinstallation
VARMEINSTAL_KODE_T varchar 254
FOT_id int 4 Identificerer FOT
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat
KoorOest decimal 9 OestKoordinat
KoorSystem tinyint 1 Koordinatsystem
KoorSystem_T varchar 254
PktRevDato datetime 8 Revisionsdato
TxtRetn decimal 9 Retning
TxtPlacer char 1 Placering
DDKNcelle100m varchar 15 DDKN celle 100 m
DDKNcelle1km varchar 15 DDKN celle 1 km
DDKNcelle10km varchar 15 DDKN celle 10 km
BygPktKilde tinyint 1 GeometriKilde
BygPktKilde_T varchar 254
BygPktNoejagtigKls varchar 2 Geometrinøjagtighedsklasse
BygPktNoejagtigKls_T varchar 254
UdlejForhold1 char 1 Udlejningsforhold
UdlejForhold1_T varchar 254
HusLeje int 4 Årlig husleje i kr.
HuslejeOplysDato datetime 8 Dato for oplysning af husleje
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr varchar 60 Journalnummer
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference
SagsType char 1 Sagstype
SagsType_T varchar 254
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato
NyByg tinyint 1 Nybyggeri
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11400T ESR Kodeværdi
CO40100T Bygning
CO40100T_Ext
CO41100T Kommune
CO41200T KommunaltEjerlav
CO42000T AdgangsAdresse
CO43100T Bygningspunkt
fn_konverterBygningsnr
NyBBR_KoderView Kodeview i NyBBR