Datamodel
View: NyBBR_EjerskabView
Version:
Ejerskab af NyBBR Bygninger, enheder tekniskeanlæg (fx ejerlejl.)
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Ejerskab_id uniqueidentifier 16 Identificerer ejerskab CO41000T
EntitetsType tinyint 1 Ejerskab entitetstype
EntitetsType_T varchar 14
BbrId uniqueidentifier 16 Identifikation for recorden
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn varchar 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr varchar 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
eRef uniqueidentifier 16 Reserveret til Ejendomsreference
MereEnd1EjerLej char 1 Kode for mere end 1 Ejerlejllighed
MereEnd1EjerLej_T varchar 254
EjerlejNr varchar 8 Ejerskab ejerlejlighedsnummer
ESRArtskode smallint 2 Ejerskabs artskode
ESRArtskode_T varchar 68
TinglystAreal int 4 Tinglyst areal af ejerlejligheden
EJERFORHOLD_KODE smallint 2 Ejerforholdskode
EJERFORHOLD_KODE_T varchar 254
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
ObjStatus_T varchar 254
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11400T ESR Kodeværdi
CO41000T Ejerskab
CO41100T Kommune
NyBBR_KoderView Kodeview i NyBBR