Datamodel
View: NyBBR_EnhedGeoView_Aktuel
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T
Enhed_id uniqueidentifier 16 Identificerer enhed CO40400T
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål
ByggeSag_id uniqueidentifier 16 Identificerer byggesag CO40900T
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn varchar 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr varchar 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
BYG_NR smallint 2 Bygningsnummer
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
Etagebetegn varchar 2 Etagebetegnelse
ETAGE varchar 3 Etage
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt
SupBynavn varchar 50
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
ObjStatus_T varchar 254
NyByg tinyint 1 Nybyggeri
REF_Enhed_id uniqueidentifier 16 Reference til enhed
ENH_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode enhed
ENH_ANVEND_KODE_T varchar 254
Klassifikation smallint 2 Klassifikation
Klassifikation_T varchar 254
AnvKonvKilde tinyint 1 Anvendelseskildekode
AnvKonvKilde_T varchar 254
BOLIGTYPE_KODE char 1 Boligtype
BOLIGTYPE_KODE_T varchar 254
BOLIG_KONDEM tinyint 1 Kondemneret bolig
BOLIG_KONDEM_T varchar 254
IdentOpretDato datetime 8 Identifikationsoprettelse
ENH_ARL_SAML int 4 Samlet areal
BEBO_ARL int 4 Beboelsesareal
ENH_ERHV_ARL int 4 Areal til erhverv enhed
KILDE_ARL_KODE tinyint 1 Kode for kilde til areal
KILDE_ARL_KODE_T varchar 254
VAERELSE_ANT smallint 2 Antal værelser i enhed
TOILET_KODE char 1 Toiletforhold
TOILET_KODE_T varchar 254
BAD_KODE char 1 Badeforhold
BAD_KODE_T varchar 254
KOEKKEN_KODE char 1 Køkkenforhold
KOEKKEN_KODE_T varchar 254
ENERGI_KODE char 1 Energiforsyning
ENERGI_KODE_T varchar 254
ENH_UDLEJ1_KODE char 1 Udlejningsforhold 1
ENH_UDLEJ1_KODE_T varchar 254
HusLeje int 4 Årlig husleje i kr.
HuslejeOplysDato datetime 8 Dato for oplysning af husleje
AndetAreal int 4 Andet areal
GodkTomBoligGL tinyint 1 Godkendt tom bolig Gl.
LOVLIG_ANVEND_KODE char 1 Lovlig anvendelse
LOVLIG_ANVEND_KODE_T varchar 254
DispTidsbegraensetDato datetime 8 Årstal for dispensation for helårsbeboelse i sommerhusområde.
SagsType char 1 Sagstype
SagsType_T varchar 254
ENH_DEL_IBRUG_DATO datetime 8 Delvis ibrugtagningsdato
ENH_UDLEJ2_KODE char 1 Udlejningsforhold 2
ENH_UDLEJ2_KODE_T varchar 254
OFF_STOETTE_KODE char 2 Kode for offentlig støtte
OFF_STOETTE_KODE_T varchar 254
IndflytDato datetime 8 Indflytningsdato
GodkTomBolig smallint 2 Godkendt tom bolig
GodkTomBolig_T varchar 254
VARMEINSTAL_KODE varchar 2 Varmeinstallation
VARMEINSTAL_KODE_T varchar 254
OPVARMNING_KODE char 1 Opvarmningsmiddel
OPVARMNING_KODE_T varchar 254
VARME_SUPPL_KODE varchar 2 Supplerende varmeinstallation
VARME_SUPPL_KODE_T varchar 254
FaellesAdgArealAndel int 4 Fælles adgangsareals andel
AabenOverdaekAreal int 4 Areal af åben overdækning
LukOverdaekAreal int 4 Areal for lukkede overdækninger
VAER_ERHV_ANT smallint 2 Antal værelser til erhverv
AntVandskylToilleter smallint 2 Antal vandskyllede Toiletter
AntBadevaerelser smallint 2 Antal badeværelser
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr varchar 60 Journalnummer
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation
SikKlas_T varchar 254
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato
EnhAdr_id uniqueidentifier 16 Identificerer Enhedsadresse CO42100T
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T
Etage_id uniqueidentifier 16 Identificerer etage CO40500T
Opgang_id uniqueidentifier 16 Identificerer Opgang CO40200T
Geokodningskvalitet varchar 100
KoorNord float 8 NorthingKoordinat
KoorOest float 8 OestKoordinat
Lat float 8
Long float 8
Geometri hierarchyid -1
Geometri geometry -1
Geometri geography -1
KVH char 12
KVHX char 19
LifaSystemID int 4

Dependencies

Navn Beskrivelse