Datamodel
View: NyBBR_EtageView_Aktuel
Version:
Aktuelle etager i bygning i NyBBR
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Etage_id uniqueidentifier 16 Identificerer etage CO40500T
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn varchar 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr varchar 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer
BYG_NR smallint 2 Bygningsnummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt
SupBynavn varchar 50
Etagebetegn varchar 2 Etagebetegnelse
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
NyByg tinyint 1 Nybyggeri
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål
ByggeSag_id uniqueidentifier 16 Identificerer byggesag CO40900T
EtageStam_id uniqueidentifier 16
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T
SamletAreal int 4 Samlet areal, etage
TAGETAGE_ARL_UDNYT int 4 Udnyttet tagetage - areal
KAELDER_ARL_U_125M int 4 Kælderareal med loft < 1,25 m over terræn
KaeldArlLovigBebo int 4 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder
AdgangsAreal int 4 Adgangs areal
SagsType char 1 Sagstype
SagsType_T varchar 254
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr varchar 60 Journalnummer
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
EtageType tinyint 1 Etage type
EtageType_T varchar 254
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_EtageView Etager i bygning i NyBBR