Datamodel
View: NyBBR_GrundGeoView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
GruGeoID int 4
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T
levid int 4
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T
ois_ts varchar 26
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
Kommune varchar 40 Sammenhæng mellem kommune og region
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
ObjStatus_T varchar 254
NyByg tinyint 1 Nybyggeri
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål
Cs_Crud_id bigint 8 Uniq ID med div. Formål
Byggesag_id uniqueidentifier 16
GrundStam_id uniqueidentifier 16
MatrSFE_id bigint 8 Matrikelregistrets identifikation
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T
GRU_Afloeb_Kode varchar 3 Afløbsforhold
GRU_Afloeb_Kode_T varchar 254
GRU_Afloeb_Tillad varchar 3 Afløbsforholds tilladelse
GRU_Afloeb_Tillad_T varchar 254
GRU_VandForsy_Kode tinyint 1 Vandforsyning
GRU_VandForsy_Kode_T varchar 254
GRU_SagType char 1 Sagstype
GRU_SagType_T varchar 254
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr varchar 60 Journalnummer
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation
SikKlas_T varchar 254
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato
OverlapMedAndenGrund bit 1 Angivelse af af Grund_ID overlap
Geometri hierarchyid -1
Geometri geometry -1
Geometri geography -1
LifaSystemID int 4

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBRGrund_Geo