Datamodel
View: NyBBR_GrundView
Version:
Grund i NyBBR
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T
Byggesag_id uniqueidentifier 16
MatrSFE_id bigint 8 Matrikelregistrets identifikation
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn varchar 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr varchar 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav
LandsEjerlavNavn varchar 40 Det officelle navn for ejerlavet
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen
EJERLAV_TEKST varchar 16 Kommunalt ejerlavs navn
MatrNr varchar 10
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt
SupBynavn varchar 50
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
ObjStatus_T varchar 254
NyByg tinyint 1 Nybyggeri
GRU_Afloeb_Kode varchar 3 Afløbsforhold
GRU_Afloeb_Kode_T varchar 254
GRU_Afloeb_Tillad varchar 3 Afløbsforholds tilladelse
GRU_Afloeb_Tillad_T varchar 254
GRU_VandForsy_Kode tinyint 1 Vandforsyning
GRU_VandForsy_Kode_T varchar 254
GRU_SagType char 1 Sagstype
GRU_SagType_T varchar 254
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr varchar 60 Journalnummer
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation
SikKlas_T varchar 254
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO40000T Grund
CO41100T Kommune
CO41200T KommunaltEjerlav
CO42000T AdgangsAdresse
CO43300T MatrikelReference
NyBBR_KoderView Kodeview i NyBBR