Datamodel
View: NyBBR_OpgangView_Aktuel
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Opgang_id uniqueidentifier 16 Identificerer Opgang CO40200T
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn varchar 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr varchar 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer
BYG_NR smallint 2 Bygningsnummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
HUS_NR varchar 8000 Husnummer i form 001A
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt
SupBynavn varchar 50
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
ObjStatus_T varchar 254
NyByg tinyint 1 Nybyggeri
Crud_id bigint 8
ByggeSag_id uniqueidentifier 16 Identificerer byggesag CO40900T
OpgStam_id uniqueidentifier 16
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T
Elevator tinyint 1 Kode for elevator
Elevator_T varchar 254
DataFelt1 int 4 Tomt felt
DataFelt2 char 1 Tomt felt
DataFelt3 char 1 Tomt felt
SagsType char 1 Sagstype
SagsType_T varchar 254
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr varchar 60 Journalnummer
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation
SikKlas_T varchar 254
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_OpgangView Opgang i NyBBR