Datamodel
View: OSAKAdrVejView
Version: 1.1.0
Sammenhæng mellem den fuldstendige adresse og ejendomsnummer
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
BYNAVN varchar 34 Bynavn eller stednavn
POSTNR char 4
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO31000T Adressepunkt
CO31400T Vej