Datamodel
View: OSAKAdresseView
Version:
Adresser for enhedder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ADRESSE_ID int 4 Uniq ID for OSAKAdresseView
ENHEDADR_ID int 4 Uniq ID for OSAKAdresseView
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomEjdNr varchar 30 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
VEJ_ADRNAVN varchar 20 Vejadresseringsnavn
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
ETAGE char 2 Etage
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.
HusNrNum smallint 2 Numerisk del af husnummer
HusNrLitra varchar 1 Litra til husnummer
HusAll varchar 14 Husnummer med litra, side og etage
BYNAVN varchar 34 Bynavn eller stednavn
POSTNR char 4
POSTDISTRIKT varchar 40 Postdistriktsnavn
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
LANDSEJERLAV_TEKST varchar 40 Navn på ejerlav
MATR_IDENT varchar 7 Matrikelnummer
SOGNE_KODE char 4 Sognenummer
SOGNE_NAVN varchar 34 Sognenavn
ADR_KOOR_KLASSE char 1 Nøjagtighedsklasse
ADR_KOOR_KLASSE_T varchar 68
ADR_KOOR_TEK_STD char 2 Teknisk std. for Geo
ADR_KOOR_TEK_STD_T varchar 68
ADR_KOOR_REV_DATO char 10 Dato for seneste revision
ADR_Y_KOORDINAT decimal 9 System 34 Y-koordinat
ADR_X_KOORDINAT decimal 9 System 34 X-koordinat
ADR_N_ETRS89 decimal 9 Northing koordinat i UTM Zone 32
ADR_E_ETRS89 decimal 9 Easting koordinat i UTM Zone 32
Enhed_id uniqueidentifier 16 Identificerer enhed CO40400T
ENH_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode enhed
ENH_ANVEND_KODE_T varchar 254
ENH_LOVLIG_ANVEND_KODE char 1
ENH_LOVLIG_ANVEND_KODE_T varchar 254
ENH_VARMEINSTAL_KODE varchar 2
ENH_VARMEINSTAL_KODE_T varchar 254
ENH_OPVARMNING_KODE char 1
ENH_OPVARMNING_KODE_T varchar 254
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T
BYG_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode bygning
BYG_ANVEND_KODE_T varchar 254
BYG_VARMEINSTAL_KODE varchar 2
BYG_VARMEINSTAL_KODE_T varchar 254
BYG_OPVARMNING_KODE char 1
BYG_OPVARMNING_KODE_T varchar 254
REGISTER_LBNR smallint 2 Løbenummer for salg af den enkelte ejendom
OMREGNINGS_DATO char 10 Angiver den gyldige dato for salget af ejendommen.
SLUTSEDDEL_DATO char 10 Datoen på slutsedlen for købet af ejendommen.
SKOEDE_DATO char 10 Datoen hvor skødet blev skrevet under.
MODTAGELSE_DATO varchar 11 Kommunens modtagelse af det grønne indberetningsskema ved salg af ejendom.
KOEBESUM_BELOEB decimal 9 Købesummen der blev aftalt ved salget af ejendommen.
KONTANT_PRIS decimal 9 Kontantprisen der er aftalt ved salg af ejendommen.
KONTANT_KOEBESUM decimal 9 Købesummen omregnet til kontant købesum.
OVERDRAGELSES_KODE_T varchar 68

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO31000T Adressepunkt
CO31100T Enhedsadresse
CO31200T Postnummer
CO31300T Sogn
CO31400T Vej
CO31600T OSAK Kodeværdi
NyBBR_BygningView Bygninger i NyBBR
NyBBR_EnhedView Enheder i NyBBR
SVURsalgsPriserView Salgspriser med oversættelse af koder
UniqEjerlav Sammenhæng mellem landsejerlav og landsejerlavskode