Datamodel
View: Plandk2KommuneplanView
Version: 1.0.0
Kommuneplan med oversættelse af koder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
PLANID int 4 Unik nøgle for planen.
KOMPLAN_ID int 4 PLAN_ID for kommuneplanen som rammen er tilknyttet
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
PLANNAVN varchar 255 Planens navn
DATOFORSL varchar 10 Dato for offentliggørelse af forslag til plan m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOVEDT varchar 10 Dato for planens endelige vedtagelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOAFLYST varchar 10 Dato for planens ophævelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOIKRAFT varchar 10 Dato for planens i krafttrædelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOSTART varchar 10 Dato, hvor offentliggørelsesperioden starter m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOSLUT varchar 10 Dato, hvor offentliggørelsesperioden slutter m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DOKLINK varchar 284 Adresse til plandokumentet
DATOOPRT char 10 Dato for planens oprettelse i PlansystemDK
DATOOPDT char 10 Dato for seneste opdatering af planen. Opdatering af attributter og/eller geografi.
STATUS char 1 Planens status som enten 'kladde', 'forslag', 'vedtaget' eller 'aflyst'
STATUS_T varchar 100
GLKOMNR smallint 2 Gammelt kommunenummer.

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO35500T Planstatus
CO35900T Kommuneplan - Kommuneplaner i DK aktuelle forslag, vedtaget og aflyste