Datamodel
View: SVURVurderingView
Version:
SVUR vurdering med oversættelse af koder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
VUR_AAR smallint 2 Vurderingsår
VUR_AENDR_DATO varchar 10 Dato for vurdering
EJD_VAERDI decimal 9 Ved vurd. ansat ejendomsværdi
GRUND_VAERDI decimal 9 Ved vurd. ansat grundværdi
STUEHUS_VAERDI decimal 9 Ved vurd. ansat stuehus værdi
STUE_GRUND_VAERDI decimal 9 Vurd. ansat stuehus grundværdi
VUR_BENYT_KODE char 2 Angiver ejd. benyttelse
VUR_BENYT_KODE_T varchar 68
VUR_AEND_KODE char 1 Vurderingsændringskode
VUR_AEND_KODE_T varchar 68
GAELD_VUR_OFF char 1 Gældende vurdering. 1=historisk, 2=gældende
EJD_VUR_ARL decimal 9 Ejd. samlede vurd. areal i m2
ANV_SKAT_GRL_KOM int 4 Anvendt skattegrundlag til grundskyld
VUR_AENDR_DATE smalldatetime 4
FRADRAG_SUM decimal 9 Sum af frdrag for forbedringer

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO15000T Vurdering
CO15500T SVUR Kodeværdi
CO15800T Ejendomsværdier