Adgang til data

LIFA A/S' distribution af OIS-ejendomsdata kan ske på flere måder. Valg af adgang fastlægges efter behov. LIFA A/S har følgende distributionsformer:

1. Web-opslag på enkeltejendomme

Adgang til at lave enkelt opslag på en ejendom via en webside. Det er muligt at prøve en demo eller logge på for eksisterende kunder.
Det er muligt at lave REST enkeltopslag på denne adgang.

2. Adgang til Web-service

Data kan tilgås vias en webservice der kan integreres i egne applikationer eller workflows. Webservices tilbydes i forskellige konfigurationer:

3. Leverance med løbende opdatering af lokal kopi i SQL-server

Kontinuerlig opdateret (+/- data) databasekopi i SQL-server - inkl. monitorering af kundens lokale database.

4. Landsdækkende dataleverance med mulighed for at hente opdatering via FTP

Totalleverance af hele OIS-datasættet til én organisation, som har brug for landdækkende datasæt - opdateringer kan hentes via FTP.

5. Specialleverancer, hvis indhold og omfang defineres af slutbruger

Leverance af f.eks. alle byzone-ejendomme på Møn med stråtag og uden offentlig vandforsyning